当前位置:正文

Xsmn Ngày 28/6/2021 Máy quay có thể quay: màn hình có thể được kéo dài

Cập Nhật:2022-07-15 09:10    Lượt Xem:51

Xsmn Ngày 28/6/2021 Máy quay có thể quay: màn hình có thể được kéo dài

Trong tháng Bảy, ngôi nhà được báo là chỉ ba tháng trước khi nó hoàn toàn rút khỏi kinh doanh điện thoại thông minh, I.G. từng nói rằng nó đã làm một chiếc điện thoại di động với màn hình bị giãn được, gọi là LG. The GB cuộn cuộn cuộn cuộn video tay của máy thật đã được phát hành trên mạngXsmn Ngày 28/6/2021, xác nhận là LG's tuyên bố. Điện thoại di động trong video hoàn toàn phù hợp với đoạn video được phát hành bởi LG tháng Ba trước. Chỉ cần nhấn cái nút, và màn hình sẽ tự động mở rộng và trở nên lớn hơn. Dựa theo tập tin này, màn hình của cái máy chỉ là cỡ 7.4, và 1600 x 2428,Soi cầu Xổ số Hải Phòng khi nó được phơi tải hoàn to àn. Khi nó được phục hồi, nó sẽ giảm thành 6.8 và 1080 x 242 theo độ phân giải. Dễ dàng hơn nhiều. Bạn cũng có thể thấy rằng có ba máy ảnh và một tia chớp ở phía sau máy. Dễ dàng hơn nhiều. Cho nên, cho dù LG có thể không bao giờ sẵn sàng, bộ trình bày LG vẫn còn tồn tại và đang phát triển các màn hình của các khái niệm khác nhau. Người tố giác có lần tiết lộ rằng cô ấy đang phát triển một mật mã điện thoại di động bị giãn bởi màn hình, tên là Felix, người được cho là sẽ thừa kế chức năng thuộc đường dây LG. Description