当前位置:正文

Quay Thử Xổ Số Miền Nam Ngày 3 Tháng 5 Trường đại học trung học Hồng Kông và tổ chức nghiên cứu khoa học đại lục Viện nghiên cứu đồng bộ cho công nghệ

Cập Nhật:2022-07-13 09:50    Lượt Xem:137

Quay Thử Xổ Số Miền Nam Ngày 3 Tháng 5 Trường đại học trung học Hồng Kông và tổ chức nghiên cứu khoa học đại lục Viện nghiên cứu đồng bộ cho công nghệ

Hồng Kông Đại học đại học đã nói với nó rằng nó đã kí thuyền hợp tạo hiệp với nhà nghiên cứu về công nghệ đầu diễn bay này và công nghệ bay của Trung Quốc... bằng cảm nhập một được đội nghiên cức khoa học và công nghệ đạc đạc đạo sinh vũ không gian tân tân The

Nghi lễ ký tặng đã được tổ chức trực tuyến và ngoại tuyến vào tháng Bảy 4. Nhân chứng của Teng Tịnh Quang, Chủ tịch của trường trung học Hồng Kông, và Vương Wan WanQuay Thử Xổ Số Miền Nam Ngày 3 Tháng 5, Chủ tịch của viện nghiên cứu công nghệ động lực không gianQuay Thử Xổ Số Miền Nam Ngày 3 Tháng 5, các đại diện của hai tổ chức đã ký hợp đồng. Tui Tui Tui là chủ tịch của trường trung học Hồng Kông. phát biểu rằng s ự hợp tác mới này có tác dụng cho việc phát triển và tiến hóa các vũ trụ dân sự,Soi cầu Xổ số Hải Phòng vũ trụ nhân tạo và thám hiểm không gian sâu. Hồng Kông trung học rất vinh dự được tiếp tục đóng góp cho phát triển Khoa học và công nghệ bay quốc gia. W.W.M. Viện nghiên cứu về công nghệ động lực đẩy vũ trụ, đã nói rằng trung tâm nghiên cứu chung cho công nghệ động lực đẩy vũ trụ tiên tiến sẽ trở thành một nền tảng trao đổi kiến thức có ảnh hưởng, và đó là một lợi ích lớn để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực này. (CCTV phóng viên souweiqi Jindong) (1)