当前位置:正文

Xsdl Hang Tuan Tình trạng kiểm tra sẵn sàng tương lai của công ty được liệt kê đã được thay đổi thành chấp nhận.

Cập Nhật:2022-06-29 08:24    Lượt Xem:142

Xsdl Hang Tuan Tình trạng kiểm tra sẵn sàng tương lai của công ty được liệt kê đã được thay đổi thành chấp nhận.

Đầu đề: khả năng kiểm tra tài sản tương lai của công ty được liệt kê đã được đổi thành chấp nhận -Vâng. Tin tức nhân tạo Jun 28, 2022 12:00:00 AM--\ Dữ liệu liên quan -Vâng. Theo thông tin trên trang web của Sở Giao dịch Thịnh Vượng Giác vào tháng Sáu, 2022Xsdl Hang Tuan, địa chỉ kiểm to án của công ty được liệt kê trên bảo tàng,Soi cầu Xổ số Hải Phòng công nghệ y tế có sẵn có thể sử dụng tương lai Nhà tài trợ là CSC chứng khoán C., Công ty kế toán là ShineWing Certifed Public Kế toán (đặc biệt tướng đối tác), và công ty luật là Bắc Kinh gia. Description Không Xem bản gốc: vị trí kiểm tra sự mặc định tương lai của công ty cần được liệt kê đã được đổi thành chấp nhận Description